Fotocollage

Alles is mogelijk

Een overzicht van onze stukadoorsdiensten

Ook bijkomende werkzaamheden zoals aanbrengen van gipsplaten, verleggen van electra, isoleren, sauzen/latex, doen we voor u.

Maak nu een afspraak

Belastingvoordeel voor woningen ouder dan 2 jaar

Vraag direct een offerte aan en profiteer van deze gunstige fiscale voorwaarden

Voor stukadoorswerk aan particuliere woningen van minimaal 2 jaar oud is het btw-tarief verlaagd naar 6%. Dit geldt zowel voor de binnenkant als de buitenkant van huur- en koophuizen. De verlaging geldt niet voor stukadoorswerk aan woningen jonger dan 2 jaar of voor gebouwen die niet als woning worden gebruikt. Hiervoor geldt het hoge tarief van 21% btw.

Belastingdienst

Met een particuliere woning wordt bedoeld een onroerende zaak waarin personen permanent mogen verblijven. Ook tijdelijk leegstaande woningen vallen daaronder. Onder stukadoorswerk worden eveneens de voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden verstaan die een stukadoor moet verrichten alvorens hij kan overgaan tot het eigenlijke stukwerk.

In alle gevallen dient de opdrachtgever een ouderdomsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring moet bewijzen dat de woning ouder is dan 2 jaar. Het stukadoorsbedrijf moet de ouderdomsverklaring bij zijn administratie bewaren.