Copyright

StukadoorTilburg.nl behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal en logo's).

Portretrecht

Op portretten van natuurlijke personen rusten portretrechten van die personen. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan, om zonder voorafgaande toestemming van deze personen, de fotograaf alsmede van degene die de desbetreffende foto op de site heeft geplaatst te printen, op te slaan, te bewerken, of op welke andere wijze dan ook te gebruiken of door derden doen gebruiken.

Auteursrechten

Alle teksten, foto's, logo's, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties die op deze website zijn opgenomen vallen onder bescherming van het internationale auteursrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van StukadoorTilburg.nl, over te nemen, te vermenigvuldigen, aan te passen, te vertalen, te bewerken of te wijzigen, of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Elke inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Bronvermelding

Van sommige inhoud op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft bijvoorbeeld stockfoto's die dienen ter illustratie van bijbehorende tekst. De webbouwer heeft getracht aan desbetreffende rechthebbenden vooraf toestemming te vragen voor gebruik van dit materiaal op deze website. Als desondanks toch materiaal gebruikt is zonder dat daarvoor afspraken zijn gemaakt met de feitelijke rechthebbende(n), dan verzoeken we dit onmiddelijk te melden via dit contactformulier zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

 

Copyright Statement

© StukadoorTilburg.nl 2009-2019

This website may include material which is © 2009-2019 StukadoorTilburg.nl. All rights reserved.

Any and all material to be found on the pages of this website is protected by copyright laws. It may not be used for any purpose whatsoever without obtaining the publisher's explicit written permission in advance.